Разработчик гост 3351 74

Списък на длъжностите от НКПД Фармацевт, магистър, лечебни растения и фитофармацевтични. В НКПД 2011 може да се търси по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование.